Spektrometry to dość drogie urządzenia. Są jednak potrzebne we wielu rodzajach laboratoriów, ponieważ umożliwiają przeprowadzanie szybkich, wydajnych i precyzyjnych analiz składu badanych próbek. Jakie cechy powinien posiadać spektrometr by nazwać go dobrym?

Digitalizacja

Bardzo ważne jest by spektrometr można było połączyć z komputerem. Informacje zapisywane są na dysku jeszcze podczas przeprowadzania badań. Mogą one zostać przeniesione na dysk komputera. Właściwe oprogramowanie umożliwia obróbkę otrzymanych danych oraz ułatwia ich analizę. Dane te łatwo można zapisać oraz udostępnić wszystkim zainteresowanym. Ułatwia to wspólną pracę wszystkich osób, które wchodzą w skład zespołu badawczego.

Dokładność pomiaru

Spektrometry są używane po to by poznać skład substancji znajdującej się w badanej próbce. Żeby uzyskane wyniki można było prawidłowo zanalizować, to muszą być możliwie jak najbardziej dokładne. Nie jest to zależne wyłącznie od spektrometru. Na precyzję pomiaru wpływ ma też badacz oraz jego doświadczenie. Im więcej wie, tym najprawdopodobniej, lepiej przeprowadzi doświadczenie.

Tani w utrzymaniu

Wykonanie każdego badania i pomiaru generuje koszty. W przypadku spektrometru należy pamiętać, że im tańsze jest jego utrzymanie, tym mniej kosztuje wykonanie jednej próby. Na stan spektrometru bezpośredni wpływ ma trwałość źródła promieniowania. Jeśli jest ono zbyt stare, by działać – to nie ma innego wyjścia – po prostu należy go wymienić i trzeba pogodzić się z kosztami naprawy.