Potrzebna w każdym mikrobiologicznym laboratorium, cieplarka laboratoryjna, jest urządzeniem służącym celem przechowywania materiałów biochemicznych pod postacią osocza, moczu czy krwi. Jej zadanie to pełnienie ochrony nad surowcem biologicznym w zakresie szkodliwego działania temperatury. Jej funkcją jest także:

  • zapewnianie warunków optymalnych dla próbek,
  • umożliwianie hodowania mikroorganizmów. 

Cieplarka laboratoryjna – czym właściwe jest? 

Cieplarka laboratoryjna jest jednokomorowym urządzeniem służącym celem suszenia, jak i wygrzania próbek z materiałem biologicznym przeznaczonych do laboratoryjnej analizy. Komora wykonana z nierdzewnej blachy mająca podwójne wewnętrzne oszklenie, potrafi zabezpieczyć surowce przed zewnętrznymi szkodliwymi czynnikami, zaś opcja termoregulacji umożliwia dobieranie temperatury do typu próbek. 

cieplarka

Do czego cieplarka laboratoryjna? 

Najważniejszą funkcją, jaką pełni cieplarka laboratoryjna, jest zabezpieczanie i inkubacja mikrobiologicznego materiału, który przeznaczony jest do analiz oraz badań laboratoryjnych. Narzędzie to pozwala także na wyhodowanie drobnoustrojów (wirusów oraz bakterii). Cieplarka laboratoryjna, została przeznaczona do długotrwałego ogrzania, jak i wyszydzenia próbek wymagających wyższych temperatur, aniżeli tych, które wynikają z otoczenia, bez konieczności zbyt częstego angażowania się w stabilne, wewnętrzne środowisko. Zaś cieplarka w wersji chłodzącej, została wyposażona w dodatkowy moduł chłodzący.