Liofilizator to specjalistyczne urządzenie przeznaczone do prowadzenia suszenia sublimacyjnego zamrożonych produktów. Podczas sublimacji rozpuszczalnik jest usuwany w specjalnych warunkach termicznych: niskiej temperaturze i pod zmniejszonym ciśnieniem. Procedura obejmuje cztery kolejne etapy, w tym takie jak: przetwarzanie wstępne, zamrażanie, suszenie pierwotne oraz wtórne. Procesy pozwalają suszyć produkty i substancje, które są nieodporne na ogrzewanie. Tak przygotowane składniki są możliwe do spożycia.

Jak działa liofilizator?

liofilizatorDostępne na rynku profesjonalne liofilizatory wyposażone są w dwa typy pracy: półautomatyczną oraz automatyczną. Liofilizator zbudowany jest z pompy próżniowej, urządzenia wyprowadzającego parę rozpuszczalnika (tzw. wymrażacz) oraz właściwych komór i naczyń, w których znajdują się suszone preparaty. Ofertę liofilizatorów uzupełnia różnorodna gama komór liofilizacyjnych i pozostałych akcesoriów, które wspierają pracę liofilizatorów i powinny być dopasowane do rodzaju prowadzonych badań. Preparaty zliofilizowane określane są jako liofilizaty. Ich cechą charakterystyczną jest szybszy czas rozpuszczania w porównaniu do preparatów zamrożonych krystalicznie lub szklistych. Wybrane modele mają dużą pojemność wbudowanego kondensatora, co zwiększa szybkość suszenia produktów i zamrażania, co powoduje, że są odpowiednie do pracy z próbkami biologicznymi lub preparatami o niskiej eutektyce. Biorąc pod uwagę przeznaczenie otrzymanych produktów, można wyróżnić liofilizatory przemysłowe oraz farmaceutyczne.