Aerometr jest urządzeniem używanym głównie podczas konserwacji pojazdów. Służy do okresowego pomiaru gęstości elektrolitu oraz płynu zapobiegającego zamarzaniu. Zbyt niska zawartość ww. substancji może przyczynić się do zamarzania cieczy przy minusowych temperaturach lub szybkiego odparowywania wody w okresie letnim. Przyrząd ten jest niezbędny, ponieważ nie da się wizualnie określić tego parametru.

Dlaczego należy kontrolować gęstość cieczy?

Istota kontroli płynów wiąże się w przypadku akumulatora z uniknięciem wystąpienia problemów z uruchamianiem silnika czy też skróceniem żywotności sprzętu. Niska gęstość płynu chłodniczego może prowadzić do wrzenia w niższej temperaturze. Areometr skutecznie eliminuje takie zdarzenia pod warunkiem, że używa się go z odpowiednią częstotliwością. Narzędzie to ma postać szklanego pływaka wyposażonego w skalę i jest łatwe w użyciu.

Rodzaje przyrządów

Z uwagi na fakt, iż każda substancja ma inną gęstość, areometry są kalibrowane stosownie do danej cieczy. Aby urządzenie pracowało poprawnie, musi być używane zgodnie z przeznaczeniem. Skalibrowana waga do konkretnej substancji to tylko jeden z parametrów. Areometr ponadto może posiadać trzy typy wag odnoszących się do:

areometr
  • gęstości cieczy
  • procentowej zawartości zanieczyszczeń w medium
  • procentowej zawartości dodatkowej substancji rozpuszczonej w wodzie albo innej podstawowej cieczy

Każdy typ areometru ma przyporządkowaną indywidualną nazwę. Podobnych urządzeń używa się do mierzenia wskaźników: procentowej zawartości alkoholu, stężenia cukru lub soli, gęstości roztworów kwasowych, tłustego mleka czy jakości produktów na bazie nafty.