Pompa próżniowa to urządzenie, które służy do usuwania gazów z zamkniętej przestrzeni. Tym samym powoduje powstawanie podciśnienia, a panujące warunki są zbliżone do próżni. Jakie wyróżniamy rodzaje pomp próżniowych?

Podział ze względu na sposób działania

Pompy próżniowe można podzielić na: objętościowe, strumieniowe, jonowe, jonowo-magnetyczne, jonowo-sorpcyjne, molekularne, kondensacyjne oraz adsorpcyjne. W laboratoriach stosuje się wiele rodzajów pomp próżniowych, w zależności od potrzeb samego laboratorium. Najczęściej są to jednak pompy membranowe, olejowe i hybrydowe.

Najważniejsze parametry pomp

Pompa próżniowa opisywana jest przy pomocy trzech najważniejszych parametrów (zobacz: https://danlab.pl/nasze-produkty/przygotowywanie-prob/systemy-prozniowe) . Jest to wydajność ( wyrażona w metrach sześciennych gazu w jednostce czasu), szybkość pompowania oraz ciśnienie końcowe, czyli najmniejsze ciśnienie jakie może być uzyskane przy użyciu tej pompy. Ważna jest również zależność pomiędzy szybkością pompowania, a osiąganym ciśnieniem.

Wykorzystanie pomp próżniowych

Poza laboratorium, pompy można wykorzystywać do pakowania próżniowego, w medycynie, w motoryzacji, w transporcie, w wulkanizacji, w przemyśle drzewnym i metalurgicznym, w druku, w produkcji oświetlenia LED oraz do podnoszenia. Są niezbędne do formowania próżniowego. Pompy próżniowe są też używane w produkcji zielonej energii – wiatrowej i słonecznej. Są one wykorzystywane przy wytwarzaniu energii elektrycznej.