W laboratoriach chemicznych oraz fizycznych bardzo często mierzy się wartość oznaczoną jako pH. Czym jest pH oraz za pomocą jakich przyrządów można pomiar tej wartości przeprowadzić?

Czym jest pH?

Wartość pH jest to wielkość związana ze stężeniem niezbilansowanych jonów wodorowych w roztworze. W rzeczywistości pH może być miarą innych niezbilansowanych jonów dodatnich. W przypadku niektórych substancji organicznych, w których nie ma wodoru lub jest on stale związany z innymi cząsteczkami, podczas dysocjacji wodór nie występuje w postaci swobodnego jonu. Stężenie jonów wodorowych w roztworze, czyli pH może rosnąć bądź maleć, w zależności na przykład od przebiegających reakcji chemicznych, temperatury oraz innych zmiennych.

Po co mierzyć pH?

Pomiar stężenia jest to w bardzo wielu przypadkach wygodna metoda, do tego, aby badać przebieg zmian w roztworach. Szczególnie dotyczy to różnego rodzaju reakcji chemicznych, których przebieg jest związany ze wzrostem lub spadkiem kwasowości roztworu. Pomiar pH przede wszystkim jest to metoda dobrze znana i dopracowana. Do pomiaru zmian kwasowości używa się przyrządu zwanego pH metrem. Na wyposażeniu każdego laboratorium powinien znaleźć się przynajmniej jeden porządny pH metr.

Ph metr z tego sklepu

Author

Naukowiec